Information

Sjukanmälan under semesterperiod 2022!

Sjukanmälan 2022
I det fall någon insjuknar under huvudsemestern och vill begära att få avbryta sin semester blir rutinen som följer:
Sjukanmälan till receptionen Aurobay:
tel.0500-27 55 60.
Öppet tider: 06:15-15:30
Lunchstängt 11:30-12:15 samtliga dagar.
Vakten tar emot anmälan och skickar en lista till peopleaurobay@volvocars.com som skickar in till Kontek.

 

Om personen är fortsatt sjuk när huvudsemestern är över skall medarbetaren ringa sin chef enligt vanliga rutinen. I övrigt gäller rutinen med inskickande av läkarintyg m.m.  
Observera att semesterkodning i Kontek ej bryter en sjukskrivning endast instämpling i Kontek bryter sjukskrivning. Risk finns att anställda får brev från Försäkringskassan och att chef uppmanas göra en s.k. arbetsförmågebedömning när man varit sjuk mer än 15 dagar. I händelse av brev från FSK eller uppmaning att göra arbetsförmågebedömning ignorera detta om sjukskrivning ej pågått längre än 15 dagar annars gäller Försäkringskassans vanliga rutiner. 
Mest lästa