Publiserad Information

Metallklubben stöttar kvinnojourerna i Skaraborg.

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

IF Metall uppmärksammar mäns väld mot kvinnor

IF Metall högtidlighåller internationella kvinnodagen 8 mars, genom att i år uppmärksamma mäns väld mot kvinnor.
Någon kanske undrar om det verkligen är en facklig fråga? Självklart.

Att vara drabbad av våldet är aldrig den utsattas enskilda privata problem.
Alla i omgivningen kan göra något, alla har vi ett ansvar att reagera.
För många utsatta kan arbetsplatsen vara den enda frizonen från våld och kränkningar.

Jobbet kan vara det enda sammanhanget där en våldsutsatt person har normala sociala kontakter. Och det kan också vara en plats där hjälp och stöd kan finnas att få. Vi som fackliga ledare, förtroendevalda och arbetskamrater har ett viktigt ansvar. Vi måste lära oss se tecknen och våga ställa frågor, för att på så vis aktivt kunna stötta.

I samband med 8 mars har Volvo Verkstadsklubb Skövde, Metallklubben Aurobay och IF Metalls avdelning Östra Skaraborg beslutat att göra en pengadonation på totalt 60 000 kronor för att motverka och uppmärksamma mäns våld mot kvinnor. Avdelningen skänker 20 000 kronor till Kvinnohuset Tranan i Skövde. Volvo Verkstadsklubb och Metallklubben Aurobay skänker 10 000 kronor till Tranan och 10 000 kronor till Kvinnohuset Linnean i Lidköping från respektive klubb..

 

Metallklubben Aurobay  Skövde

 

Mest lästa